Varovanje podatkov

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil. Prodajalec je certificiran trgovec s strani bank in ima z banko sklenjeno pogodbeno razmerje. Prodajalec ima prek Gorenjske banke sklenjeno storitev, ki zagotavlja varno sprejemanje plačil prek interneta. Kupec je sam odgovoren za dostop do svojega sistema in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku podjetja.